Types of Mutual Fund Schemes - म्युच्युअल फंड योजनांचे प्रकार

Types of Mutual Fund Schemes – म्युच्युअल फंड योजनांचे प्रकार

Types of Mutual Fund Schemes – म्युच्युअल फंड योजनांचे प्रकार आपण म्युच्युअल फंड योजनांचे प्रकार काय आहेत हे समजून घेतले. तर गुंतवणुकीतील जोखिम क्षमता आणि अपेक्षित परतावा, यानुसार आपण योग्य म्युच्युअल फंडाची निवड करू शकतो. त्याच प्रमाणे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यास अधिक सक्षम होऊ शकतो.    म्युच्युअल फंड योजनांचे प्रकार(Types Read more…

Why to invest in mutual funds? - म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक का करावी?

Why to invest in mutual funds? – म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक का करावी?

म्युच्युअल फंडात पैसे का गुंतवावे? Why to Invest in Mutual funds? एकदा का आपल्याला म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? ते कळले की आपल्याला एकच प्रश्न पडतो – म्युच्युअल फंडात काही फायदा होतो का? काहींना तर म्युच्युअल फंड म्हणजे नुसताच Profit-Loss चा असाच खेळ वाटतो. काहीजण म्हणतात की हा शेअर्स बाजाराचा खेळ आहे.  Read more…

Mutual Funds - म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?

Mutual Funds – म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?

Mutual Funds – म्युच्युअल फंड आज अनेकांना असं वाटत असतं की म्युच्युअल फंड(Mutual Funds) आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक(Investment) म्हणजे एक प्रकारचा मटका-जुगार खेळच आहे असंच वाटत असतं किंवा गुंतवणूक म्हटलं की पूर्वी आपल्याला fixed deposit(FD) , Recurring deposit (RD), पोस्ट ऑफिस योजना हेच पर्याय समजले जायचे. आणि प्रश्न ही तसेच Read more…