Types of Investments - गुंतवणुकीचे प्रकार

Types of Investments – गुंतवणुकीचे प्रकार

Types of Investments – गुंतवणुकीचे प्रकार मागील दोन लेखातून गुंतवणूक आणि बचत म्हणजे काय ते पाहिलेले आहे. पण आता आपण गुंतवणुकीचे प्रकार(Types of Investments) कोण-कोणते आहेत ते पाहणार आहोत. आजकाल सर्वांना असं वाटत असतं कि आपण गुंतवणूक केलेल्या कमीत कमी पैश्यामधून जास्तीत जास्त नफा किंवा मोबदला मिळाला पाहिजे, शिवाय जोखीम Read more…

What is Investment and Savings? गुंतवणूक आणि बचत

What is Investment and Savings? गुंतवणूक आणि बचत

What is Investment and Savings?  आज आपण गुंतवणूक (Investment) आणि बचत (Savings) म्हणजे काय? ते बघणार आहोत. आजकाळ आपण हे दोन शब्द अनेक ठिकाणी वाचलेले किंवा ऐकलेले असतील. गुंतवणूक (Investment) आणि बचत (Savings) या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. पण आपण त्यांना एकच समजून बसतो. गुंतवणूक हि एक प्रक्रिया असून तिचे Read more…